Slovensko, Rimavská Sobota

Tretie stretnutie Projektu COMENIUS sa konalo od 11. do 14. októbra 2011 v našom meste Rimavská Sobota.