T U R E C K O

 Turecko, dlhý tvar Turecká republika, je euroázijská krajina, ktorá sa rozprestiera v Malej Ázii a na časti Balkánskeho polostrova.
Turecko je prevažne hornatá krajina. Nížiny sa nachádzajú len v európskej časti. Príjemné pláže sú na pobreží Egejského mora a v južnom Turecku pri Stredozemnom mori. Obyvateľstvo sa skladá prevažne z Turkov a národnostných menšín. Turci vyznávajú islamské náboženstvo.
 Územie Turecka má zhruba obdĺžnikový tvar, je cez 1600 km dlhé a 800 km široké. Pokrýva plochu 779 452 km² (vrátane jazier), z toho leží v Európe na Balkánskom polostrove 23 764 km² (3% územia) a ostatných 755 688 km² (97% územia) leží v juhozápadnej Ázii na polostrove Malá Ázia (nazývanom tiež Anatólia). Anatólsku časť od Európy oddeľuje úžina Bospor, Marmarské more a Dardanely - toto je aj jediná morská spojnica medzi Čiernym morom a Stredozemným morom.
Európsku časť Turecka tvorí Východná Trácia alebo Rumélia, hraničiaca s Bulharskom a Gréckom. Ázijská časť, Anatólia, je značne hornatá. Uprostred sa rozkladá náhorná plošina. Pobrežné roviny sú úzke, medzi nimi a centrálnou plošinou leží pohorie Taurus (pozdĺž pobrežia Stredozemného mora) a pohoria Pontus a Köroğlu pozdĺž pobrežia Čierneho mora. Východné Turecko je najmohutnejšou časťou krajiny. Pramenia tu rieky Eufrat, Tigris a Aras, leží tu jazero Van a najvyššia turecká hora Ararat (5165 m).
 
Hlavné mesto: A N K A R A

      P O Z A N T I

Pozanti je malé mesto v oblasti Adana. Leží na predhorí pohoria TAURUS. Neďaleko mesta pramení minerálny prameň SEKERPINAR.Nachádza sa tu aj závod, kde minerálnu vodu plnia do fliaš a rozvážajú po celej krajine. Popri meste vedie diaľnica, ktorá spája ANKARU s mestom ADANA.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: ATATÜRK ILKOGRETIM OKULU

Nesie názov po tureckom štátnikovi, zakladateľovi a prvom prezidentovi Tureckej republiky Mustafovi Atatürkovi.

WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY:

okulweb.meb.gov.tr/01/13/468713/