OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK

Žiaci krúžku COMENKO sa pravidelne schádzajú v škole popoludní. Začali pracovať,zhotovovať obrázkový slovník. Tento slovník bude obsahovať kuchyňské náradia ktoré sa bežne používajú v každej domácnosti pri príprave jedál.

Slovník bude okrem obrázkov obsahovaťaj názov každého náradia v slovenčine, turečtine, maďarčine, portugalčine a v angličtine.

 

TAKTO SME KRESLILI OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK