VEČNÝ  KALENDÁR

Po návrate z Maďarska sme začali pracovať na "večnom kalendári". Naši partneri z Turecka, Portugalska z Maďarska nám poslali popis sviatkov aj obrázky k nim. Žiaci zo 7. a 8. ročníka písali o našich sviatkoch, ku ktorým vyhľadávali obrázky.

Projektovou prácou sme pokračovali po letných prázdninách.