WEBOVÁ STRÁNKA TÍMU PROJEKTU COMENIUS

PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PETRA KELLNERA HOSTINSKÉHO V RIMAVSKEJ SOBOTE 

 

LET´S HAVE A DINNER IN EUROPE

      Cieľom projektu je, aby žiaci spoznali kultúru iných krajín, vytvorili priateľské vzťahy medzi sebou a navzájom spoznali navštívené krajiny.

       V širšom zmysle našim cieľom je praktické využitie anglického jazyka. To znamená, aby žiaci nepoužívali anglický jazyk len na vyučovacích hodinách anglického jazyka ale aj v internetovej komunikácii s partnerskými školami – pri vytváraní spoločnej webovej stránky, natáčaní videonahrávok  a tiež pri vytváraní spoločných projektov.

A samozrejme každý žiak zapojený do projektu Comenius môže vyskúšať svoje jazykové zručnosti „naostro“ počas zahraničnej cesty do partnerských krajín, kde budú pracovať na spoločnom projekte jeden týždeň a bývať v hostiteľských rodinách.

       Hlavným prínosom projektu je vytvorenie multikultúrnej viacjazyčnej kuchárskej knihy, ktorá bude obsahovať recepty tradičných národných jedál jednotlivých partnerských krajín s fotodokumentáciou.

Každá partnerská škola si na svojej škole vytvorí Kútik Comenius, kde budú vystavené obrazové materiály z navštívenej krajiny.

Čo sa týka informačno – komunikačných technológií – žiaci ich budú využívať aktívne. Budú vytvárať prezentácie o hostiteľských krajinách, fotodokumentácie, fotokoláže a brožúry o návštevách a zúčastnia sa súťaži v písaní poviedok o tradičných jedlách a v písaní svojich zážitkov. Táto časť projektu sa bude realizovať prostredníctvom počítačov – internetu, zasielaním elektronických listov.

 

 

 

Takto sa to začalo...

 

    V decembri 2009 nás oslovila koordinátorka tureckej školy o vytvorenie spoločného projektu s názvom

„Let´s have a dinner in EuropeVečerajme spolu v Európe“.

    Začali sme projekt pripravovať zasielaním návrhov a nápadov, výmenou skúseností takmer denne, formou elektronickej pošty.

Vo februári 2010 sme vypracovaný projekt zaslali do Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania v Bratislave. Národná agentúra  náš projekt schválila a poskytla nám finančný príspevok na realizáciu projektu.

 

    

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Táto publikácia  reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za

akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.