PROJEKTOVÉ AKTIVITY

 
    Medzi projektovými stretnutiami nás čakajú projektové aktivity.
    Prvou úlohou je v každej partnerskej škole vytvoriť KÚTIK COMENIUS, kde sa postupne budú vystavovať práce žiakov v podobe výtvarných prác, projektov, fotodokumentácií.

december 2010 - február 2011:  Príprava obrázkového slovníka