PROJEKTOVÉ STRETNUTIA

 

    Počas trvania projektu v období rokov 2010 - 2012 plánujeme 5 projektových stretnutí. Cieľom projektových stretnutí je spoznávanie kultúry, tradicií, oboznámenie sa s pamätihodnosťami, prírodnými krásami krajín našich hostiteľov a samozrejme spoznanie a ochutnanie národných jedál našich partnerských krajín.

 

 

    1. TURECKO - POZANTI

    2. MAĎARSKO - GÖRBEHÁZA

    3. SLOVENSKO - RIMAVSKÁ SOBOTA

    4. PORTUGALSKO - TOMAR

    5. TURECKO - POZANTI