MAĎARSKO - GÖRBEHÁZA

2. stretnutie Projektu Comenius sa konalo v dňoch 8. – 11. marca 2011.
Stretnutia sa zúčastnilo 10 žiakov a 4 učiteľky základnej školy. Cestovali sme autobusom do neďalekej maďarskej obce Görbeháza. Tam nás už čakali naši hostitelia, deti s rodičmi, u ktorých sa žiaci ubytovali. Začalo sa vzájomné spoznávanie.
Na druhý deň ráno sme sa všetci stretli na Základnej škole Istvána Szécsenyiho v Görbeháze. Žiaci sa tu stretli s tureckými aj s portugalskými deťmi. Po prehliadke školy sme sa zišli v telocvični školy, kde stretnutie otvorila  riaditeľka školy, pani Molnár Lászlóné. Po príhovore zástupcovia partnerských škôl predstavili účastníkov projektového stretnutia. Po pestrom kultúrnom programe nasledoval príhovor starostky obce, pani Giricz Béla Lászlóné.
Popoludní program pokračoval ukážkou folklórnej skupiny žiakov, kde sme si spoločne zatancovali.
Ďalší deň sme sa všetci zúčastnili výletu do neďalekého veľkomesta Debrecen. Obzreli sme si pamätihodnosti – veľký kostol reformovanej cirkvi, múzeum Déri, budovu divadla. Boli sme v budove samosprávy Hajdúcko – biharskej župy, kde nás prijal viceprezident, pán Attila Kocsis. Navštívili sme Univerzitu Debrecen. Do Görbeháze sme sa vrátili vo večerných hodinách. Žiaci sa vrátili do hostiteľských rodín. Rodinné prostredie im umožnilo spoznať každodenný život, zvyky rodiny, ale aj stravovacie návyky a gastronomické špeciality.
Vo štvrtok sme sa opäť stretli v škole. Navštívili sme materskú školu a jasle „ Bocianie hniezdo,“ kde nám detičky zaspievali. Po návšteve sa konalo pracovné stretnutie. Prekonzultovali sme výsledok stretnutia – zhotovenie Obrázkového slovníka kuchynského náradia. Naša skupina priniesla a odprezentovala prácu žiakov na krúžku Comenko. Žiaci krúžku sa pravidelne schádzali, aby vytvorili kreslený obrázkový slovník náradia, ktoré sa používa pri príprave jedál. Prezentácia zožala veľký úspech.
V popoludňajších hodinách sme sa opäť vrátili do materskej školy, kde sa začalo spoločné varenie. Pripravili sme guláš a palacinky.
V piatok sme navštívili Gymnázium a Strednú odbornú školu Attilu Józsefa v meste Polgár. Privítal nás riaditeľ školy pán László Vajda. Prezreli sme si školu a zúčastnili sme sa na vyučovacej hodine dejepisu a ekonomiky. V stredisku odborného výcviku školy sme si pozreli výrobu jedál a techniku úpravy stolov na rôzne príležitosti. Prišiel nás tam pozdraviť pán József Tóth, primátor mesta Polgár.
Popoludní sa konal kultúrny program ku štátnemu sviatku Maďarska a naše stretnutie sa skončilo. Každý účastník stretnutia dostal osvedčenie o účasti.
Žiaci sa rozlúčili s rodinami a s novými priateľmi, učitelia s hostiteľmi a s partnermi a odcestovali sme späť do Rimavskej Soboty. Prišli sme vo večerných hodinách, kde už na nás  čakali rodičia detí.
Domov sme sa vrátili nadšení, s  množstvom nových zážitkov.
 
ŽIACI A UČITELIA, KTORÍ SA STRETNUTIA ZÚČASTNILI:
ŽIACI:
 Veronika SLOVÁKOVÁ, Erika SLOVÁKOVÁ, Dominika HABODÁSZOVÁ, Natália JUHÁSZOVÁ, Bianka LAJGÚTOVÁ, Dávid BLASKOVICS, Michal GONO, Michaela GONOVÁ, Lucia MOLNÁROVÁ, Miroslava LIPTAYOVÁ
UČITELIA
Zuzana LENNEROVÁ, Zuzana FARKAŠOVÁ, Stanislava SIVIČEKOVÁ, Eva PERDÍKOVÁ