SLOVENSKO

 

: RIMAVSKÁ SOBOTA

Rimavská Sobota leží na južnom Slovensku v severozápadnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Rimavy. Je okresným mestom okresu Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji s okolo 25-tisíc obyvateľmi.

 

           ZÁKLADNÁ ŠKOLA P. KELLNERA HOSTINSKÉHO

                              RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 Naša základná škola nesie názov po básnikovi, historikovi,novinárovi a filozofovi

Petrovi Kellnerovi HOSTINSKOM.

História našej školy sa začala písať v školskom roku 1964/65. V prvých septembrových dňoch sa začalo vyučovať v novom areáli 25 - triednej školy  na Družstevnej ulici.

Nedávno sme oslavovali 45 rokov jej založenia. 

Naša škola zabezpečuje:                

 • vyučovanie cudzích jazykov už v 1. ročníku ( NJ, AJ ) 

 • získanie kvalitných vedomostí z NJ, AJ a RJ ( podľa výberu )

 • zabezpečenie počítačovej gramotnosti

 • práca s INTERNETOM

 • aktívne zapojenie sa do školského parlamentu

 • možnosť podieľať sa na vydávaní školského časopisu 

 • účasť na plaveckom výcviku v 3. a 6. ročníku

 • lyžiarsky výcvik v 7. ročníku

 • kurz spoločenských tancov vo 8 . ročníku

 • príjemné školské prostredie, dvor plný zelene 

 • športové, umelecké, duchovné a iné mimoškolské aktivity

 • práca v krúžkoch

 • práca v školskom klube detí

 • obedy v školskej jedálni

 • ku škole patrí telocvičňa a asfaltové ihrisko

 • vyučovanie práce s počítačom už v 1. ročníku